Inspiratie

In zijn werk zoekt Titus de Jong de kracht van de beperking. Door versobering van vormen probeert hij de essentie neer te zetten in krachtige intense beelden. Met die concentratie of beter condensatie ontstaat ruimte voor beleving. Die beleving is niet alleen visueel. In veel van zijn werken vinden we metafysische elementen terug, die de kijker aan het werk zetten, een appèl doen op zijn begrippenkader, maar ook op zijn vooringenomenheid. In dit spel met begrippenkaders schuwt de Jong de figuratieve herkenbaarheid niet: kunst mag van hem toegankelijk blijven voor de kijker.

Met zijn zoektocht naar condensatie en beperking, levert Titus de Jong commentaar op de wereld van nu, die hij ervaart als een overdaad aan impulsen en als een bedreiging voor de kunst van het waarnemen. Hij keert terug naar zijn jeugd, waarin hij zich als eenzaam kind in een oude stad heeft leren vermaken met niets, en waarin hij heeft leren waarnemen en beschouwen. Hij pareert zo de veelheid aan indrukken en informatie in de digitale maatschappij, die altijd op zoek is naar méér nieuws, méér indrukken en méér kijkervaringen.